Kralja Tomislava 5, 48350 Đurđevac, pp 138
kont1
Tel: 048 811 384; Mob: 098 487 389
kont3
kont4
sjena

Vijesti

banner banner

Najave događanja


pregled događanja
banner banner banner banner

ZAPOSLENICE UDRUGE ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM ĐURĐEVAC PRISUSTVOVALE DVODNEVNOM SIMPOZIJU U SV. KRIŽ ZAČRETJE26.5.2014.


Međunarodnom simpoziju Trisomija 21 koji se održao 23. i 24.05.2014. u Svetom Križu Začretje u Krapinsko-zagorskoj županiji prisustvovale su zaposlenice Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac Ksenija Grgičin i Lara Frančina. Simpozij je bio namijenjen svim stručnjacima koji neposredno rade s osobama s autizmom i Down sindromom ali i roditeljima koji su suočeni s nedostatkom informacija i edukacija koje su preduvjet povećanju razine kvalitete života istih. U samom početku Izvršna direktorica Udruge Trisomija 21, Helena Melovnik Zrinjski, predstavila je djelovanje Udruge Trisomija 21 koje ima za cilj stvarati preduvjete što kvalitetnijem prenatalnom i postnatalnom životu obitelji i osoba s autizmom i Down sindromom. Praktičnim djelovanjem nastoji se pomoći korisnicima i njihovim obiteljima te se nastoji motivirati i ostale pripadnike šire društvene zajednice provođenjem vrijednosti kao što su humanost, moralnost, brižnost, pravednost, poštenje i odgovornost. Kvaliteta samog simpozija ostvarena je gostovanjem domaćih i međunarodnih stručnjaka koji su govorili o problematici s medicinskog, edukacijskog, logopedskog, psihološkog i pravnog stajališta, i to: - doc. dr Luce Lovrečić dr. med., univ. dipl. biol. s Kliničkog instituta za medicinsku genetiku u Ljubljani, Republika Slovenija, koja je predstavila najnovija istraživanja i otkrića u medicinskoj genetici kod Down sindroma - prof. dr sc. Vladimir Trajkovski s Instituta za defektologiju u Skopju koji je govorio o poveznici između Down sindroma i autizma -prof. dr sc. Draženka Blaži, vrsni stručnjak u logopediji s posebno važnim izlaganjem o počecima i svrsi pristupa,te mogućnostima i ograničenjima usvajanja govorno-jezične terapije - prof. dr sc. Vladimir Gruden je predstavio kako roditelji kroz autogeni trening mogu pobiti prepreke i strahove u odgoju djeteta -Stojan Adanov ,okupacioni terapeut iz Skopja prikazao je svim prisutnima Art terapiju -Wiebke Majoor Sozpad, BA, socijalna radnica je govorila o o pravima osoba s teškoćama u Njemačkoj i o njihovoj implementaciji u društvo -Branko Kašaj, dr. med. dent.– govorio je o stomatoškoj zapostavljenosti i problemima kod djece sa Down sindromom -dipl. defektolog Nikolche Neshevski je govorio o edukaciji i rehabilitaciji djece s Down sy. u Republici Makedoniji -Emilija Geogijeva, mr. sc. mentalne retardacije i autizma predstavila je istraživanje čija je svrha bila dobiti informacije o prilagodbi i fleksibilnosti obitelji s Down sindromom - dr. Lidija Melovnik Pijanović je govorila o odnosu obitelji i medicinskom pristupu kod osoba s Down sy. -dr. sc. Tihomir Kekez ,abdominalni kirurg je govorio o problemu pretilosti i opstipacije kod osoba s Doen sindroma i autizma -Banana Kunina, bacc.med.techn, primalja je govorila o odnosu prema majkama koje su rodile dijete sa Down sindromom,priopćavanju te informacije majkama i općenito o komunikaciji sa njima - Koraljka Žapec i Hrvojka Forjan, diplomirani rehabilitatori iz Zagreba su demonstrirale Brain Gym (Gimnastiku za mozak) Velik doprinos simpoziju su dali i sami roditelji i to mr. sc. Dinka Vuković,dipl. ing koja je predstavila kako uče djeca sa sindromom Down, te Helena Melovnik Zrinjski izvršna direktorica uduge „Trisomija 21“ i Daniela Rac Kolarić, dopredsjednica udruga „Trisomija 21“ koje su govorile o svojim iskustvima i prvim spoznajama da će dobiti ili da su dobili dijete s Down sy. ali i svim kasnijim preprekama koje su ih čekale. S obzirom da u našoj Udruzi ima korisnika s Down sindromom i s autizmom, ovo predavanje će djelatnicama pomoći u radu kako bi bolje razumjele potrebe osoba i provodile kvalitetniju terapiju, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s autizmom i Down sindromom kao i njihovih obitelji.Uređeno: 26.5.2014.


sjena
  • foto  • banner banner
    banner banner